ต่อเติมครัวหลังบ้าน

extension of the kitchen behind the house

ต่อเติมครัวหลังบ้าน แบบไหนดีมาไขข้อสงสัยกัน

สำหรับ ต่อเติมครัวหลังบ้าน ในนการต่อเติมครัวหลัง บ้าน มีเรื่องต่างๆ phuket property ต้องคำนึง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้น รูปแบบหลังคาซึ่งอาจเป็นหลังคา ที่ต้องใช้โครงสร้างเสารองรับ หรือหลังคากันสาดสำเร็จรูป นอกจากนี้ ยังมีส่วนของงาน ระบบทั้งประปาและไฟฟ้าสำหรับห้องครัว ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่เจ้าของบ้าน ควรพิจารณาควบคู่กันไปด้วย”

ต่อเติมครัวหลังบ้าน

ใน “การต่อเติมครัวหลังบ้าน” phuket villa for sale นับเป็นอีกหนึ่งงานต่อเติม ที่นิยมทำกันบริเวณหลังบ้าน ซึ่งโดยทั่วไป มักประกอบด้วยพื้นคอนกรีต หลังคาสำหรับกันฝน โดยอาจมีผนังทึบหรือผนังโปร่ง ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การเลือกรูปแบบโครงสร้างกับวัสดุที่จะใช้ต่อเติม ควรคำนึงให้สอดคล้อง กับลักษณะของพื้นที่และปัจจัย ด้านการใช้งาน

ควรพิจารณาเรื่องพื้นเป็นอันดับแรก

ซึ่งก่อนจะต่อเติมครัวหลังบ้าน ควรพิจารณาเรื่องพื้นเป็นอันดับแรก หากตำแหน่งดังกล่าวเป็นพื้นดิน ให้พิจารณา การเทพื้นคอนกรีตซึ่งส่วนใหญ่ มักเป็น Slab on Ground หรือหากต้องการ ชลอการทรุดตัว อาจลงเสาเข็มสั้นแบบปูพรม อย่างไรก็ตาม

ต่อเติมครัวหลังบ้าน

บริเวณ หลังบ้านที่ใช้ต่อเติมครัวนั้น มักเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์ งานระบบของบ้าน ทั้งถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำ พร้อมแนวท่อน้ำดีน้ำเสีย สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องคำนึงก่อนจะเทพื้น เช่น

จะเลี่ยงตำแหน่ง phuket village ฝาเปิดของถังบำบัดน้ำเสีย หรือถังเก็บน้ำใต้ดินได้อย่างไร หรือหากต้องการลงเสาเข็มแบบปูพรม ก็ต้องพิจารณาว่า ใต้พื้นดินมีแนวท่อหรืออุปกรณ์อื่นๆ ขวางอยู่หรือไม่

ทำโครงสร้างเสาอีกชุดสำหรับรองรับโครงหลังคาใหม่

และเมื่อเทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำโครงสร้างเสาอีกชุด สำหรับรองรับโครงหลังคาใหม่ โดยไม่ฝากกับโครงสร้างบ้านเดิม เพื่อที่เวลาพื้นส่วนต่อเติมทรุดตัว จะได้ไม่ดึงรั้งโครงสร้าง บ้าน เดิมจนเสียหาย (หากจำเป็นต้องยึดโครงหลังคาใหม่เข้ากับโครงสร้างบ้านเดิม ควรทำจุดเชื่อมต่อให้สามารถขยับได้) บ้านโมเดิร์นเล็กๆ

ต่อเติมครัวหลังบ้าน

ตำแหน่งที่ต้องการต่อเติมครัว เป็นพื้นคอนกรีตอยู่แล้ว ให้ลองพิจารณาเรื่องโครงสร้าง ที่รองรับพื้น หากเป็นพื้น Slab on Ground โดยปราศจากเสาเข็ม หรือมีเพียงฐานเข็มปูพรมรองรับ ให้ทำโครงสร้างเสาแยกอีกชุด สำหรับรองรับโครงหลังคา

ส่วนต่อเติมเช่นเดียวกับกรณีเทพื้นใหม่ POOL VILLA PHUKET ในทางกลับกัน หากพื้นนั้นถ่ายน้ำหนัก ไปที่โครงสร้างชุดเดียวกับโครงสร้างบ้าน ก็อาจฝากโครงหลังคา ส่วนต่อเติมใหม่เข้ากับ โครงสร้างบ้านเดิมได้

การต่อเติมครัวหลังบ้านยื่นจากตัวบ้านไม่เกิน 2 เมตร

อีกทั้งนี้ ในการต่อเติมครัวหลังบ้าน ไม่ว่าจะใช้พื้นเดิมหรือเทพื้นใหม่ก็ตาม หากต้องการต่อหลังคายื่นจากตัวบ้านไม่เกิน 2 เมตร อาจใช้วิธีที่ง่ายขึ้น คือ ติดตั้งหลังคากันสาด เข้ากับโครงสร้างบนผนังบ้านเดิม โดยเจ้าของบ้านสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างหลังคากันสาดขึ้นมา หรือหาซื้อหลังคากันสาดสำเร็จรูปมาติดตั้ง

ต่อเติมครัวหลังบ้าน

วัสดุมุงหลังคาที่ใช้

วัสดุมุงหลังคาที่ใช้ หากมีน้ำหนักเบา จะมีข้อดีคือช่วยลดภาระให้กับโครงสร้างส่วนต่อเติม กรณีวัสดุมุงหลังคา เป็นแบบทึบแสงจะช่วยกันได้ทั้งแดดและฝน เช่น หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หลังคาไวนิล (PVC หรือ Poly Vinyl Chloride) หลังคา UPVC (Unplastizide Poly Vinyl Chloride) ในทางกลับกัน หากเจ้าของบ้านอยากได้แสงธรรมชาติ ให้เลือกใช้วัสดุมุงหลังคาแบบโปร่งแสง อย่างโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) อะคริลิก (Acrylic) ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass)

การต่อเติมครัวหลังบ้าน นอกจากจะพิจารณาเรื่องพื้น และหลังคาแล้ว ควรคำนึงถึงการติดตั้งงานระบบ ที่จำเป็นสำหรับห้องครัวด้วย ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำดี สำหรับใช้กับอ่างล้างจาน การบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ถังดักไขมันก่อนจะเดินท่อน้ำทิ้ง

ต่อไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ SALE VILLA รวมถึงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งตำแหน่งปลั๊กที่เหมาะสม สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กระติกน้ำร้อน เตาไฟฟ้า การติดตั้งไฟให้แสงสว่าง ทั้งบนฝ้าเพดานและพื้นที่ใช้งานต่างๆ เช่น ใต้ตู้ลอย เหนือเคาน์เตอร์ ครัวและเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน เป็นต้น

ต่อเติมครัวหลังบ้านทำครัวเปิดหรือครัวปิดดี

ซึ่งทำความรู้จักรูปแบบการต่อเติมครัวหลังบ้าน ทั้งครัวเปิดที่เน้นความโปร่งโล่ง และครัวปิดซึ่งมีผนังมิดชิดรอบด้าน พร้อมข้อดีข้อเสียสำหรับประกอบการตัดสินใจ เพื่อเลือกให้เหมาะกับความต้องการของเจ้าของบ้าน

extension of the kitchen behind the house

สำหรับบ้านจัดสรร ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว ทุกวันนี้ นิยมต่อเติมครัวหลังบ้าน เพื่อให้สามารถผัด ทอด อาหารไทยๆ ได้เต็มที่ โดยไม่ต้องกลัวว่ากลิ่น ควัน ไอน้ำมัน จะลอยไปเปรอะเปื้อนพื้น ผนัง เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน

หรือรบกวนการอยู่อาศัย ของสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้ ในการต่อเติมครัวหลังบ้าน เราสามารถเลือกได้ว่าจะทำเป็นการต่อเติม ครัวหลังบ้านแบบเปิด โปร่ง โล่ง สบาย หรือต่อเติมครัวหลังบ้านแบบปิด ที่มาพร้อมผนังมิดชิด แนะนำให้พิจารณา ถึงลักษณะ และข้อดีข้อเสียของการต่อเติมครัว แต่ละรูปแบบเพื่อประกอบการตัดสินใจ ให้เหมาะกับการใช้งาน

ครัวเปิดกับครัวปิดต่างกันอย่างไร ?

สำหรับครัวเปิด มีลักษณะโปร่งโล่ง โดยครัวจะโปร่งมากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ครัวเปิดอย่างง่าย ที่สุดอาจแค่มีหลังคากันสาด หรือทำหลังคาพร้อมเสารองรับ แล้วก่อเคาน์เตอร์ครัวหรือซื้อชุดครัวสำเร็จรูป มาติดตั้งโดยไม่ต้องมีผนัง หากมีการก่อผนังอาจก่อสูงแค่เหนือระดับเคาน์เตอร์ เล็กน้อยแล้วปล่อยโล่งหรือทำแผงบังตาโปร่งๆ จากระแนงไม้

extension of the kitchen behind the house

สำหรับครัวปิด โดยทั่วไปครัวหลังบ้านแบบปิด Villas in Pasak จะนิยมต่อเติมขึ้นมาเป็นห้องพร้อมผนังล้อมรอบปิดมิดชิดโดยมีหลังคาพร้อมเสารองรับ และมีการเจาะช่องเปิดประตูหน้าต่าง ตามตำแหน่งที่เหมาะกับการใช้งาน

ต่อเติมครัวหลังบ้านแบบครัวเปิด เน้นความโปร่งโล่งไม่อับทึบ

มีข้อดี การต่อเติมครัวหลังบ้านแบบโปร่งโล่ง ของครัวเปิดทำให้กลิ่นควัน ความอับชื้น ระบายออกได้ตลอด และทำความสะอาดง่าย (อาจทำท่อระบายน้ำไว้ที่พื้นเพื่อให้ฉีดน้ำล้างรวดเดียวได้) ใช้วัสดุน้อย สร้างได้เร็ว และมักเป็นวัสดุน้ำหนักเบา จึงไม่เปลืองโครงสร้าง และชะลอการทรุดตัว ของส่วนต่อเติมในกรณีที่ลงเสาเข็มสั้น

ควรข้อคำนึง การระบายอากาศที่ดี ของครัวเปิดย่อมแปลว่า สิ่งไม่พึงประสงค์จากการทำอาหารอย่าง กลิ่น ควัน และไอน้ำมัน อาจรบกวนเพื่อนบ้านได้ง่าย นอกจากนี้ยังต้องระวังสิ่งรบกวน จากภายนอกที่ลอดเข้ามาอย่าง ฝุ่นผง น้ำฝน

สิ่งปรกต่างๆ VILLA FOR RENT รวมถึงสิงสาราสัตว์ แมลง นก หนู งู แมวหรือสุนัข ในส่วนนี้ อาจใช้ตะแกรงหรือมุ้งลวดช่วยป้องกันได้บ้าง นอกจากนี้ ครัวเปิดควรมีที่เก็บอุปกรณ์ และภาชนะที่มิดชิด (เว้นเสียแต่ว่าจะย้ายอุปกรณ์ทั้งหมด ไปเก็บไว้ในตัวบ้าน โดยให้ครัวที่ต่อเติมเป็นเพียงพื้นที่ทำอาหารเท่านั้น)

การต่อเติมครัวหลังบ้านแบบครัวปิด พร้อมผนังมิดชิด

มีข้อดี ผนังที่มิดชิดของครัวปิดให้ความรู้สึกปลอดภัย เป็นส่วนตัว ป้องกันสิ่งไม่พึงประสงค์จากภายนอกได้ มีพื้นที่ติดตั้งชั้นเก็บของเยอะ นอกจากนี้ ครัวปิดยังสามารถควบคุมกลิ่นควันไม่ให้รบกวนเพื่อนบ้านได้โดยใช้เครื่องดูดควันพร้อมปล่องระบายอากาศ

extension of the kitchen behind the house

ควรข้อคำนึง Villas Phuket การต่อเติมครัวหลังบ้านแบบปิด มักต้องใช้เวลามากกว่าครัวเปิด และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ทั้งค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเรื่องโครงสร้าง และมักต้องคำนึงเรื่องการระบายอากาศ เพื่อลดปัญหากลิ่นควัน

ที่อบอวลภายในห้องครัว (หากช่องเปิด ประตูหน้าต่าง มีไม่เพียงพออาจติดตั้งพัดลมดูดอากาศหรือเครื่องดูดควันช่วย) ในเรื่องการทำความสะอาดก็มักดูยุ่งยากกว่า เนื่องจากครัวปิดจะต้องคอยหมั่นเช็ด ทำความสะอาดบ่อยๆ และอาจไม่เหมาะกับการฉีดน้ำล้างเพราะไม่สามารถ ระบายความชื้นได้ดีเท่าครัวเปิด

ซึ่งจากทำความเข้าใจถึงลักษณะ และข้อดีข้อเสียของการต่อเติมครัวหลังบ้าน ทั้งการต่อเติมครัวหลังบ้าน แบบเปิดและแบบปิด อย่างไรก็ตาม เจ้าของบ้านไม่ว่า จะเป็นบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮม ในการต่อเติมบ้านทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม

ควรปรึกษาวิศวกรเพื่อความปลอดภัย หากมีการทำโครงสร้าง ส่วนต่อเติมควรให้แยกต่างหากจากตัวบ้าน ไม่นำไปฝากไว้ กับโครงสร้างเดิม เพราะโดยปกติโครงสร้างส่วนต่อเติมที่ไม่ได้ลงเสาเข็มลึกถึงชั้นดินแข็งจะทรุดเร็ว

หากฝากไว้กับตัวบ้านอาจมีการดึงรั้งจนเกิดปัญหาบ้านทรุดเอียง ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายและแก้ไขได้ยาก ทั้งนี้ เจ้าของบ้านอาจเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดภาระน้ำหนักของโครงสร้างของครัวส่วนต่อเติมเพื่อชะลอการทรุดตัว เช่น ทำเคาน์เตอร์ครัวด้วย “อิฐมวลเบา” หรือ “แผ่นคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป” เป็นต้น


อ่านบทความเพิ่มเติ่ม ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) ภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น