Garden

“Garden คือ 1. พื้นที่ที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก อาจมีชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมกัน.
“”สวนส้ม สวนผัก สวนดอกไม้””
2. สถานที่ซึ่งนำสัตว์มาเลี้ยงเป็นจำนวนมากเพื่อการใดการหนึ่ง เช่น เปิดให้เข้าชม เป็นต้น อาจมีชนิดเดียว หรือหลายชนิด.
“”สวนนก สวนสัตว์ สวนงู สวนเสือ”””