แนวทาง ยื่นภาษีออนไลน์

แนวทาง ยื่นภาษีออนไลน์

แนวทาง ยื่นภาษีออนไลน์ ได้ง่ายๆ

แนวทาง ยื่นภาษีออนไลน์ phuket property หนึ่งในหน้าที่ของผู้มีเงินได้หมายถึงการยื่นภาษี โดยทั่วไปจะยื่นภาษีรายได้บุคคลปกติในตอนมกราคม-เดือนมีนาคม ซึ่งมีทั้งยังยื่นภาษีด้วยตัวเองที่ที่ทำการสรรพากรใกล้ บ้าน หรือยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บกรมสรรพากร มีขั้นตอนเช่นไร มองข้อมูลทั้งสิ้นเหมาะนี่

ผู้ใดมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้มีบทบาทเสียภาษีอากรรายได้บุคคลปกติ ตัวอย่างเช่น คนที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะอย่างหนึ่งประการใด ดังต่อไปนี้

 • 1. บุคคลธรรมดา
 • 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
 • 3. ผู้ถึงแก่เสียชีวิตระหว่างปีภาษี
 • 4. กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง
 • 5. วิสาหกิจชุมชน รีวิวบ้านภูเก็ต โดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา มีแบบแสดงรายการภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ดังต่อไปนี้

แนวทาง ยื่นภาษีออนไลน์
 • 1. แบบ ภ.ง.ด.90เป็นคนที่มีรายได้นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนที่ได้รับ อาทิเช่น ค้าขายแบบบุคคลปกติ เงินปันผล หรืออื่นๆ
 • 2. แบบ ภ.ง.ด.91หมายถึงคนที่มีรายได้เป็นค่าตอบแทนรายเดือนโดยไม่มีรายได้พิเศษจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าแรงเพียงอย่างเดียว

เอกสารที่จำเป็นต้องตระเตรียมก่อนที่จะมีการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง?

 • 1. หนังสือรับรองค่าตอบแทนรายเดือน (50 ทวิ) จากผู้ว่าจ้าง เป็นเอกสารที่กล่าวว่าปีนั้นมีรายได้รวมมากแค่ไหน มีการหักจ่ายกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่างๆ
 • 2. เอกสารลดหย่อนภาษี ยกตัวอย่างเช่น ค่าเลี้ยงดูพ่อ คุณแม่ และก็ลูก, จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน อาทิเช่น SSF/RMF, เบี้ยประกันชีวิตรวมทั้งสุขภาพ บ้านจัดสรรภูเก็ต

ยื่นภาษีได้ที่ไหนบ้าง

 • 1. กรอกใบ ภ.ง.ด. แล้วเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักงานสรรพากรทุกพื้นที่
 • 2. กรอกใบ ภ.ง.ด. แล้วให้หน่วยงานบริษัทที่สังกัดยื่นให้
 • 3. ยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรถือเป็นตัวเลือกที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากไม่ต้องไปถึงที่สำนักงานสรรพากร และสามารถยื่นเอกสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้

 • 1. เข้าไปที่เว็บของกรมสรรพากร www.rd.go.th รวมทั้งคลิกไปที่ “ยื่นออนไลน์”
 • 2. กดคลิกที่ “ยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90/91
 • 3. เข้าระบบการ Login ด้วย “เลขบัตรประจำตัวประชาชน” รวมทั้ง “รหัสผ่าน”
 • 4. ตรวจสอบข้อมูลของคุณลงรายละเอียดอย่างแม่นยำ แล้วก็คลิกที่ “ทำรายการถัดไป”
 • 5. “เลือกสถานภาพผู้มีเงินได้” ในเรื่องที่มี “คู่สมรส” ให้กรอกข้อมูลตามช่องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แล้วก็คลิกที่ “ทำรายการถัดไป”
 • 6. “เลือกรายการรายได้ควรจะประเมิน” จากที่มาของรายได้ รวมทั้ง “เลือกรายได้ที่ได้รับเว้นเสียแต่/ค่าลดหย่อน” ถ้ามีลดหย่อนตามข้อตกลง และก็คลิกที่ “ทำรายการถัดไป”
 • 7. นำข้อมูลที่ได้มาจากใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ จากบริษัทนายจ้าง กรอกลงไปในช่อง และก็คลิกที่ “ทำรายการถัดไป” ขายวิลล่าภูเก็ต
 • 8. ใส่ข้อมูลของค่าผ่อนผันตามข้อตกลงที่คุณมี รวมทั้งคลิกที่ “ทำรายการถัดไป”
 • 9. ภายหลังกรอกข้อมูลครบแล้ว ทางเว็บของกรมสรรพากรจะคำนวณ แล้วก็แสดงภาษีที่คุณจะต้องจ่าย และก็ในส่วนที่จำเป็นต้องได้กลับคืน แล้วก็คลิกที่ “ทำรายการถัดไป”
 • 10. วิเคราะห์ข้อมูลในทุกข้อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วก็คลิกที่ “ทำรายการถัดไป”
 • 11. ถ้าในกรณีขอคืนภาษีทางกรมสรรพากรจะให้พิมพ์แบบเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และก็สามารถอัปโหลดเอกสารถึงที่กะไว้ “นำส่งเอกสารขอคืนภาษี” ได้ในทันที ภายหลังจากยื่นเสร็จสมบูรณ์

ยื่นภาษีออนไลน์ได้ถึงเมื่อไร

โดยทั่วไปจะปิดให้ยื่นภาษีราวๆสิ้นเดือนเดือนมีนาคมของทุกปี (แต่ว่าปีภาษี 2563 ยื่นได้ถึง 30 เดือนมิถุนายน 2564) สำหรับปีภาษี 2563 แม้ยื่นภาษีรายได้บุคคลปกติออนไลน์ สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564

ถ้ายื่นภาษีไม่ทันทำยังไง

 • 1. ถ้าหากยื่นภาษีไม่ทันในช่วงเวลาที่ระบุ จำเป็นจะต้องนำเอกสารไปยื่นเองที่ที่ทำการสรรพากรใกล้บ้าน แล้วก็มีโทษการไม่ยื่นภาษีข้างในตั้งเวลา ขายบ้านภูเก็ต
 • 2. กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 ข้างในตั้งเวลา จำเป็นต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท
 • 3. กรณีเจตนา แจ้งเนื้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลบหลีกหรือพากเพียรหลบหลีกการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี รวมทั้งปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
 • 4. กรณีเจตนาไม่มีความเอาใจใส่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งยังจำทั้งยังปรับ ยื่นภาษีบ้าน

เรื่องจะต้องทราบเกี่ยวกับการขอคืนภาษี

กรมสรรพากร ได้แนะนำวิธีการตรวจสอบรวมทั้งจัดการกับปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอคืนภาษี ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสถานะขอคืนภาษีได้โอกาสทางไหนบ้าง

ผู้ “ขอคืนภาษี” สามารถตรวจทานสถานะการ ขอคืนภาษี ในพื้นฐานที่ เว็บสรรพากร หลังจากนั้นคลิก E-Filing, คลิก ส่ง / ตรวจทานการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษี หรือ เว็บสรรพากร ต่อจากนั้น คลิก ห้องข่าวสาร, คลิก ข่าวอื่นๆแล้วก็คลิก ส่ง/ตรวจทานการส่งเอกสารประกอบกิจการคืนภาษีรายได้บุคคลปกติ

ส่วนกรณีผู้ยื่นภาษีส่งเอกสารพร้อมใบนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และก็จ่าหน้าจดหมายถูก จะสามารถวิเคราะห์ได้จากใบตอบรับ หรือที่เว็บ www.Thailandpost.com อีกหนทางหนึ่ง

2. ถ้ามิได้รับเช็คคืนเงินภาษี ควรจะทำยังไง

ในกรณีผู้ยื่นภาษีตรวจตราสถานะ “คืนเงินภาษี” แล้วพบว่า มีการส่งเช็คคืนเงินภาษีให้แล้ว แต่ว่ามิได้รับ เหตุเพราะการเปลี่ยนที่อยู่ หรือเปล่าได้เปลี่ยนที่อยู่แม้กระนั้นยังมิได้รับเช็ค ให้ติดต่อที่ทำการสรรพากรพื้นที่ จากที่กำหนดเอาไว้ในแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพื่อขอรับเช็คฉบับดังที่กล่าวมาข้างต้น หรือยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่

โดยจำเป็นต้องนำบัตรประชาชน พร้อมสำเนา รวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ กรณีให้คนอื่นทำการแทน และก็บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะและก็ผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา สำหรับการยื่นคำร้องอีกรอบ

3. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่ม โดยได้รับคืนเงินภาษีต่ำลง/เพิ่มขึ้น

กรณีผู้ขอคืนภาษี ที่ยื่นแบบฯ มากกว่า 1 ฉบับ เนื่องมาจากได้ทำรายการยื่นแบบฯ เพิ่ม เพื่อแก้ไขรายการ ได้ผลสำเร็จให้ได้รับเงินคืนภาษีลดลง/มากขึ้น เมื่อผู้ขอคืนเงินภาษีได้รับเช็คคืนเงินภาษีฉบับแรกจากกรมสรรพากรแล้ว ผู้ขอคืนเงินภาษีสามารถดำเนินงาน ได้ดังต่อไปนี้ phuket property

 • – กรณีได้รับเช็คฉบับแรกเป็นจำนวนเงิน “มากยิ่งกว่า” การยื่นแบบฯ ฉบับเพิ่ม ให้ผู้ขอคืนเงินภาษีนำเช็คฯ ส่งกลับให้แก่ที่ทำการสรรพากรพื้นที่ ตามถิ่นฐานที่ปรากฏตามหนังสือแจ้งคืนเงินฯ แล้วก็กรมสรรพากรจะพิเคราะห์คืนเงินภาษี ตามแบบฯ ที่ถูกให้ถัดไป
 • – กรณีได้รับเช็คฉบับแรกเป็นจำนวนเงิน “น้อยกว่า” การยื่นแบบฯ ฉบับเสริมเติม ผู้ขอคืนภาษีสามารถนำเช็คคืนเงินฉบับแรกฝากบัญชีได้ในทันที และก็ กรมสรรพากรจะจัดส่งเช็คคืนเงินภาษีในที่เหลือให้แก่ผู้ขอคืนภาษีถัดไป

4. ถ้าหากเช็คคืนเงินภาษีเสีย หาย หรือแบงค์ไม่ยอมรับการชำระเงินควรจะทำเช่นไร

ถ้าหากเช็คคืนเงินภาษีที่ได้รับชำรุดทรุดโทรม หรือหาย หรือแบงค์ไม่ยอมรับการชำระเงิน อย่างเช่น คำนำหน้าชื่อผิดจำเป็นต้อง หรือชื่อ/นามสกุลผิดจำต้อง หรือเช็คเกิน 6 เดือน ให้นำเช็คดังที่กล่าวถึงแล้ว (ถ้าหากมี) ติดต่อที่ทำการสรรพากรพื้นที่ จากที่กำหนดไว้ภายในแบบแสดงรายการ เพื่อยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่ โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้

 • – บัตรประชาชน พร้อมสำเนา บ้าน
 • – หนังสือแจ้งเหตุ กรณีผู้ขอคืนทำเช็คที่ได้รับหาย
 • – หนังสือแจ้งแปลงชื่อ/ชื่อสกุล กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล
 • – ใบมอบฉันทะ กรณีให้คนอื่นๆทำการแทน และก็บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะรวมทั้งผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา
5. ได้รับเช็คคืนเงินภาษี แต่ว่าไม่มีบัญชีธนาคารแบงค์หรือ ฝากบัญชีมิได้ ทำเช่นไร
 • – กรณีผู้ “ขอคืนภาษี” มีบ้านเกิดตามแบบ ภาษีเงินได้90/91 ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดที่ สำนักบริหารการเงินรวมทั้งรายได้ กรมสรรพากร ชั้น 7 ตึกกรมสรรพากร เลขที่ 90 ตรอกพหลโยธิน 7 ถนนหนทางพหลโยธิน ตำบลสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
 • – กรณีมีภูมิลำเนาตามแบบ ภาษีเงินได้90/91 ในต่างจังหวัด ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดที่ฝ่ายบริหารงานทั่วๆไป ที่ทำการสรรพากรพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ home alone

ดังนี้ เอกสารที่ใช้ประกอบการแลกเช็คเป็นเงินสด ดังเช่นว่า

 • – บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางกรณีคนต่างด้าว พร้อมสำเนา
 • – หนังสือตั้งขึ้นคณะบุคคล กรณีคณะบุคคล
 • – หนังสือมอบฉันทะ กรณีให้คนอื่นๆทำการแทนและก็บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ แล้วก็ผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

6. แม้ไม่เห็นพ้อง กรณีมิได้รับเงินคืนภาษี หรือได้รับเงินคืนภาษีน้อยกว่าที่ขอคืน ทำเช่นไร

กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ขอคืนเงินภาษี แต่ว่ามิได้รับเงินคืนภาษีที่ขอคืน หรือได้รับเงินคืนภาษีน้อยกว่าที่ขอคืน ถ้าเกิดไม่เห็นพ้องกับการพินิจพิเคราะห์คืนเงินภาษีดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ให้ทำหนังสืออุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่ทำคำสั่ง ด้านใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งไม่คืนเงินภาษีอากร ค.30 ยื่นในที่ทำการสรรพากรพื้นที่ตามถิ่นกำเนิดที่ปรากฏในหนังสือแจ้งไม่คืนเงินฯ โดยทำหนังสืออุทธรณ์ขึ้นเอง และก็แจกแจงข้อพิสูจน์พร้อมแนบเอกสารประกอบ

7. ช่วงเวลาสำหรับในการได้รับเงินคืนภาษีกำหนดไว้เช่นไร

กรมสรรพากร ระบุจะจัดการ คืนภาษี ด้านใน 3 เดือน กรณีมีเอกสารแจ่มกระจ่างแปลว่า ได้มีการเสียภาษีอากรไว้เกิน ไม่ถูก ซ้ำ ไหมมีบทบาทจำเป็นต้องเสีย นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอความช่วยเหลือคืนเงินภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.90/91 กลางแจ้งความปรารถนาขอคืนเงินภาษี หรือแบบ ค.10

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU)